MEIST

Meie äritegevus

Meie äritegevus on spetsialiseerunud kaasaegse ühiskonna eluliinide – elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele ning gaasivõrkude ehitamisele ja hooldamisele. Aitame oma klientidel kindlustada, et nende poolt pakutavad võrguteenused oleksid kõikjal alati kättesaadavad.

Pakume oma teenuseid 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Meil on teadmised hoidmaks töökorras infravõrke, mille toel ühiskond toimib.

Tänu mastaabiefektile ning elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivaldkonna kombineerimisest tulenevale mitmekülgsussäästule, suudame vähendada võrgu halduse kulusid ning seeläbi parandada oma klientide äritegevuse kasumlikkust.

Ettevõtte integreeritud juhtimissüsteem on vastavuses ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 1800:2007 standardi nõuetega.

Kliendid

Eestis on meie suurimateks klientideks elektri- ja gaasivõrkude ärivaldkonnas Elektrilevi OÜ, Elering AS ning Imatra Elekter AS, keda teenindame ligi viieteistkümnest kohalikust keskusest üle Eesti.

Telekommunikatsioonivõrkude ärivaldkonnas on meie suurimateks klientideks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Riigi Infosüsteemi Amet.

AS Connecto Eesti käitumiskoodeks: Connecto käitumiskoodeks