2019 majandusaasta oli Connectole edukas

2019 majandusaasta oli Connectole edukas

Lõppenud 2019 aastal kasvas AS Connecto Eesti käive võrreldes 2018 aastaga 42 %, ulatudes 40 miljoni euroni. Ärikasum oli 2,5 miljonit eurot.

Tööd jagunesid valdkondade vahel järgnevalt: telekommunikatsioonivõrgud – 24%, elektrivõrgud – 65% ja gaasivõrgud – 11%. 2019 aastal jätkasime Telia Eesti, Elektrilevi, Eleringi ja Imatra võrkude ehituse, remondi hooldamisega. Teostasime Viimsi aleviku, Kunda  ja Lihula linna tänavavalgustuse renoveerimise tööd. Alustasime koostöös Mipro Oy’ga AS Eesti Raudtee raudtee turvangusüsteemide moderniseerimisega. Kevadel pingestati Sopi 2×330 kV õhuliin, sügise hakul Saaremaa ja Muhumaa vaheline 110 kV merekaabel, mõlema ehituse tellijaks oli Elering. Magistraal gaasivõrkude hoolduse ja remondi käigus sai välja vahetatud üle kilomeetri gaasi kõrgsurvetrassi, paigaldatud kümneid muhve ja ehitatud uus Sudiste automatiseeritud kaugjuhitav liinikraanisõlm. Aasta teisel poolel andsime Elektrilevi’le üle esimesed „viimase miili“ kiire internetivõrgu tööd Harju- ja Viljandimaal.

2020 aastale läheme vastu teadmisega, et üldine ärikeskkond on mõõdukas languses ja meie müügimahud kahanevad. Samas on ettevõte kohanenud muutunud olukorraga, sõlmitud lepingud katavad kriitilised vajadused ja tagatud on organisatsiooni jätkusuutlikkus.