Algasid 110 kV õhuliinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööd

Algasid 110 kV õhuliinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööd

AS Connecto Eesti ja Rail Baltic Estonia OÜ allkirjastasid lepingu raudteega ristuvate 110 kV õhuliinide ümberehitamiseks Pärnu piirkonnas. Ehitustööde maksumus on 814 tuhat eurot ning tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2021. a septembrisse.

Elering AS-ile kuuluvate 110 kV õhuliinide rekonstrueerimine toimub “võtmed kätte” meetodil. Projekti eesmärk on tagada Rail Baltic raudtee trassiga ristuvate 110 kV õhuliinide  ohutusvahemikud vastavalt kehtivatele nõuetele ja standarditele. Tööde käigus projekteeritakse, tarnitakse materjalid ja ehitatakse liinid nii raudteega piirnevates visangutes kui ka nendest järgmistes visangutes. Projekti mahus lahendatakse Sindi-Papiniidu, Vändra-Papiniidu, Metsakombinaadi-Papiniidu ja Sindi-Metsakombinaadi õhuliinide ristumised.

Connecto poolne projektijuht on Janek Sulev.