Algasid Lihula tänavavalgustuse ehitustööd

Algasid Lihula tänavavalgustuse ehitustööd

AS Connecto Eesti koostöös Kagu Elekter OÜ’ga alustasid ehitustöid Lihula linna, Kirbla küla ja Tuudi küla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Talvel Lääneranna Vallavalitsusega sõlmitud lepingu maksumuseks on 949 125 eurot.

Keskkonna Investeeringute Keskuse “Tänavavalgustuse taristu renoveerimise” toetuse abil vahetatakse välja Lihula linnas, Kirbla ja Tuudi külas olemasolevad 302 valgustit LED valgustite vastu, paigaldatakse uued valgustite postid ja uuendatakse tänavavalgustusega seotud infrastruktuuri. Imatra Elekter AS, kes on piirkonna elektrienergia jaotusvõrgu ettevõte, tellimusel paigaldame täiendavalt 10 km uusi maakaabelliine ja ehitame ümber 115 majapidamise sisestused. Tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2019. a novembrikuusse. Connecto poolne projektijuht on Tiit Jurtom.