Algavad Risti 110 kV alajaama renoveerimistööd

Algavad Risti 110 kV alajaama renoveerimistööd

AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Risti 110 kV alajaama renoveerimiseks. Ehitustööde maksumus on 1,49 miljonit eurot ning tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2020 a juunikuusse.

Läänemaal asuva alajaama ehitamine toimub “võtmed kätte” meetodil. Renoveerimistööde käigus projekteeritakse ja tarnitakse vajalikud seadmed. Olemasolev 110 kV jaotla lammutatakse. Ehitatakse uus juhtimishoone, kaablikanalid, 110 kV trafodele õlikogumis- ja eraldussüsteem ning territooriumi sadevete ärajuhtimissüsteem. Tarnitud seadmed installeeritakse, seadistatakse ning varustatakse uute juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemidega. Olemasolevate liinide ümberühendamine uude jaotlasse ja alajaama pingestamine toimub aprillis 2020. Connecto poolne projektijuht on Aleksander Mamai.