AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimistöödeks

AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimistöödeks

AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumus on 780 000 eurot ning tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2020. a oktoobrisse.

Põlva maakonnas Verioras asuva gaasijaotusjaama ehitamine toimub “võtmed kätte” meetodil. Tööde käigus olemasolev vana gaasijaotusjaam lammutatakse, projekteeritakse ja tarnitakse vajalikud seadmed ning ehitatakse uus gaasijaotusjaam, kuhu paigaldatakse gaasitehnoloogia Hollandi firmalt Krohne. Juhtimis-, automaatika- ja elektritööd  teostatakse kohapeal. Tarnitud seadmed installeeritakse, seadistatakse ning varustatakse uute juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemidega. Olemasolevate gaasiühenduste ümberühendamine uude gaasijaotusjaama toimub 2020. a septembris. Connecto poolne projektijuht on Jaanus Liblik.