• Connecto osales Eesti esimesel liikumispäeval

  Connecto osales Eesti esimesel liikumispäeval

  Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldavad alates 2015. aastast iga septembrikuu viimasel nädalal Eestis spordinädalat. Spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, millega soovitakse populariseerida sporti ja liikumisharrastust ning pakkuda toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi. Selle raames tähistatakse Eestis 28. septembril esmakordselt ka liikumispäeva, mis kutsub üles kõiki eestimaalasi sellel päeval tegelema spordiga. Üritusel osales ka AS Connecto Eesti, viies oma töötajatele läbi rattamatka Kõrvemaa hingematvalt kaunitesse metsadesse. Seda ettevõtmist tunnustas Eesti Olümpiakomitee esimees Urmas Sõõrumaa oma tänukirjaga.

  Toimunud ettevõtmised on alguseks traditsioonile, kus üle-eestiline Liikumispäev saab toimuma iga aasta septembri viimasel reedel.

 • Connecto sõlmis Elektrileviga 11,86 miljoni eest lepinguid

  Connecto sõlmis Elektrileviga 11,86 miljoni eest lepinguid

  Elektrilevi sõlmis kuues Eesti piirkonnas raamlepingud võrgutööde tegemiseks kuni 2022. aastani, lepingute koguväärtus on ligikaudu 40 miljonit eurot.

  Partnerid hakkavad tegema liinihoolduse, ehitus- ja remonttöid ning likvideerima elektrivõrgu rikkeid Ida- ja Lääne-Virumaal, Järva-, Rapla-, Hiiu- ja Saaremaal ning Harjumaa idaosas.„Rikked Elektrilevi võrgus on viimase viie aastaga peaaegu kaks korda vähenenud, mis tähendab, et selleks otstarbeks oma majas pidevat valmisolekut hoida ei ole mõistlik. Erinevat liiki tööde viimine partnerite kätte aitab meil efektiivsemalt tegutseda ja ka partnerettevõtetel tõhusamalt töövoogu planeerida ja juhtida,“ ütles Elektrilevi ehitusvaldkonna juht Kristo Külljastinen.

  Rahvusvahelise hanke tulemusel sõlmis Elektrilevi kuus lepingut. AS KH Energia-Konsult koos OÜ-ga Pluvo hakkab võrgutöid tegema Ida-Harjumaal, OÜ Elrek-Mont Ida-Virumaal, OÜ Arendus & Haldus koos Empower AS-iga Lääne-Virumaal, AS Connecto Eesti Järva- ja Raplamaal ning Empower AS Hiiu- ja Saaremaal.

 • AS Connecto Eesti ja OÜ Tecnolines ühinesid

  AS Connecto Eesti ja OÜ Tecnolines ühinesid

  Samas valdkonnas tegutsevad OÜ Tecnolines ja AS Connecto Eesti ühinesid üheks ettevõtteks. Tööd jätkatakse AS Connecto Eesti nime all. Kõik ühinemisega seotud juriidilised tegevused viiakse lõpuni lähikuudel.

 • Ehitame uue kaheahelalise 330 kV õhuliini

  Ehitame uue kaheahelalise 330 kV õhuliini

  Elering AS kuulutas Sopi 2×330 kV õhuliini ehitushanke võitjaks AS Connecto Eesti. Kõnealuse lepinguga avaneb Connectol taaskord võimalus ehitada nn “võtmed kätte“ meetodil uus kaheahelaline 330 kV õhuliin, kavandatava Tootsi tuulepargi ühendamiseks olemasoleva Paide-Sindi 330 kV õhuliiniga. Ehitatava õhuliini pikkus on 9,6 km ja tööde valmimise lõpptähtaeg mai 2019.

 • Eltel Eesti jätkab Connecto nime all

  Telekommunikatsioonifirmale Technolines müüdud Eltel Eesti muudab nime Connectoks ja uuendab juhatust.

  Eltel Group Corporation võõrandas temale kuuluvad Eltel Networks AS-i kõik aktsiad OÜ-le Tecnolines, mis on nüüdsest Eltel Networks AS-i ainuaktsionär. Aktsiaselts jätkab tegevust AS Connecto nime all.

  Seoses aktsionäri vahetumisega on muutunud ka Eltel Networks AS-i juhtorganite koosseisud. Aktsiaseltsi nõukogusse kuuluvad nüüdsest Ivo Karilaid (nõukogu esimees), Jaanus Lehtmets ja Ott Pommer. Aktsiaseltsi juhatusest on tagasi kutsutud Marti Laidre ning juhatus jätkab koosseisus Martin Kalle, Indrek Allert ja Janek Sulev.

  OÜ Tecnolines on Eestis registreeritud äriühing, mis tegutseb Eltel Networks AS-ga samas valdkonnas ning mis omakorda kuulub Eesti ettevõtjatele. Aktsiate omandamise on heaks kiitnud ka Konkurentsiamet ja tehingu kaasfinantseerija on Luminor Bank AS koostöös Kredexiga.

  Elteli Eesti äritegevus hõlmab elektrienergia-, telekommunikatsiooni- ja gaasi taristuvõrkude teenuseid. Ettevõte netokäive oli 2016. aastal 26,3 miljonit ja annab tööd ligi 300 inimesele.

 • Kiire internet Vormsile ja Hiiumaale

  Eltel paigaldas Noarootsi-Vormsi ja Vormsi-Hiiumaa vahele optilise sidekaabli, mille tulemusena ühendatakse saared kiire internetiga.

  Tööde käigus rajati saarte vahele 16,5 km ja 3,5 km kaablitrassid ning paigaldati 48 kiuga sidekaabel. Eesmärk oli säästa võimalikult palju merekeskkonda, seetõttu tehti Vormsil maabumised suundpuurimisega suunaga merele, mille tulemusena säilis merepõhi praktiliselt puutumatuna. Projekt oli keerukas väikse meresügavuse ja kivise ranniku tõttu, kuid tänu Telepaatti meeskonna pikaajalisele kogemusele ja professionaalsusele kulgesid tööd tõrgeteta.

  Saared ühendatakse EstWin baasvõrguga, tänu millele paraneb sideteenuse pakkujatele võimalus kiire interneti ühenduse pakkumiseks. Kiiret interneti saavad inimesed kasutama hakata mõne kuu pärast, kui kõik ettevalmistavad tööd on lõppenud.

 • Eltel ja Elering sõlmisid maagaasi ülekandevõrgu hooldustööde lepingu

  Eltel Networks AS ja Elering sõlmisid riigihanke tulemusel raamlepingu maagaasi ülekandevõrgu hooldustööde teostamiseks, mille järgselt hakkab Elering gaasivõrgu hooldust korraldama välise partneri abil analoogselt elektrivõrgus toimuvaga. Gaasivõrgu hooldustööde eeldatav maksumus on 2,4 miljonit eurot aastas. Hooldusleping sõlmiti neljaks aastaks võimalusega pikendada seda veel järgnevaks kaheaastaseks perioodiks. Eleringi hallatava maagaasi ülekandevõrgu koosseisu kuulub 885 km gaasi ülekandetorustikku, 36 gaasi jaotusjaama ja kolm mõõdujaama ning ülekandevõrgu abiseadmed. Lisaks hooldustöödele on hoolduslepingu osaks ka väikeinvesteeringu- ehk remonttööd, näiteks torulõikude ja isolatsiooni vahetamine, remondimuhvide paigaldamine ja tööd gaasijaamades. See vähendab investeeringuhangete töömahtusid. Muude tööde kõrval lisanduvad Eltelile täiendavad tegevused seoses Balticconnectori gaasisüsteemide väljaehitamisega.

 • LHV nõustas AS Connecto müüki ELTEL Networks’ile

  Connecto on üks suuremaid telekommunikatsiooni – ja elektrivõrkude väljaehitamisele ja hooldamisele spetsialiseerunud ettevõtteid Baltikumis, mis kuulus 100% AS-le Eesti Telefon. LHV nõustas AS’i Eesti Telefon tütarfirma 49 % aktsiate võõrandamisel Soome võrguehitusfirmale ELTEL Networks. Tehing clositi 18. juunil 2003. a ning tehingu väärtuseks kujunes 68 miljonit krooni. Müügi järel jääb Eesti Telefon Connecto aktiivseks omanikuks, kuid ELTEL Network-il on võimalik osta kahe aasta pärast Eesti Telefonilt ülejäänud 51-protsendiline osalus Connectos. Osaluse müük võimaldab eesti Telefonil keskenduda paremini oma põhitegevusele. Strateegilise partneri kaasamine aitab kiirendada ka AS-i Connecto tegevuse laienemist teistesse Balti riikidesse. AS-I Connecto käive aastal 2002 oli 260,8 miljonit krooni ja kasum 12,6 miljonit krooni. Ettevõttes töötab 445 inimest.

 • Connecto ja Eltel Networks ühinevad

  Connecto ja Eestis tegutseva Eltel Networks AS juhatuse esimehed kirjutasid täna alla ühinemislepingule, mille alusel algab kahe ettevõtte ühinemismenetlus.

  Connecto on Eesti Telekomile kuuluva Elion Ettevõtted 51%-line tütarfirma.
  Firma ülejäänud aktsiate omanik on Soomes asuv Eltel Networks Corporation, teatas Eesti Telekom Tallinna börsile.Ühinemine toetab ettevõtete arenguplaane, mille käigus ühildatakse elektri- ja telekommunikatsiooni valdkonna oskusteave ja ressursid, mis võimaldab klientidele võrguehituse terviklahenduste pakkumist.Connecto on üks suurima käibega telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude
  projekteerimisele, väljaehitamisele ja hooldamisele spetsialiseerunud ettevõtteid Baltimaades. Firma käive aastal 2002 oli 260,8 miljonit ja kasum 12,6 miljonit krooni.Eltel Networks AS on Connecto 100%-line tütarettevõte.
  Ettevõtte põhitegevusaladeks on elektri- ja mobiilsidevõrkude
  ehitamine. Firma 2002.a. käive oli 35,6 miljonit ja puhaskasum 0,21 miljonit krooni.