Category Archives

  Uudised

 • All
 • Connecto toetab Eesti kahevõistlejaid

  Connecto toetab Eesti kahevõistlejaid

  Möödunud suusahooajal alustas AS Connecto Eesti koostööd Eesti kahevõistlejate rahvuskoondisega, toetades Kristjan Ilvese püüdlusi.

  Kristjani parimateks saavutusteks 2020/2021 hooajal olid:

  • 5. koht maailmakarikasarjas Rukal
  • 11. koht maailmameistrivõistlustel Oberstdorfis
  • 12. koht maailmakarikasarjas Klingenthalis
  • 22. koht maailmakarikasarjas Seefeldis

  Oleme otsustanud jätkata koostööd ka tuleval 2021/2022 hooajal, mille tähtsündmuseks on kahtlemata taliolümpiamängud Pekingis.

  Connecto jaoks on spordi toetamine oluline, kuna seeläbi hoiame au sees aktiivset eluviisi ning tunnustame sihikindlust ja tahtejõudu teha rasket tööd, mida heade tulemuste saavutamiseks vaja läheb. Samad väärtused on tähtsad ka meie igapäevatöös.

 • Connecto hakkab Lätis tuuleparki ehitama

  Connecto hakkab Lätis tuuleparki ehitama

  AS Connecto Eesti koostöös Nordecon Betoon OÜ ja Verston Ehitus OÜ-ga sõlmisid lepingu Eesti suurima taastuvenergia tootja Utilitas AS-ga Lätis Ventspilsi piirkonnas Tārgale tuulepargi ehitamiseks. 14 tuuliku ja 58,8 MW koguvõimsusega tuulepark plaanitakse valmis saada 2022. aasta sügiseks. Tārgale tuulepargi eeldatav iga-aastane toodang on 155 GWh, mis on piisav enam kui 50 tuhande majapidamise aastase energiavajaduse rahuldamiseks. Tuulikud, mille labade tipukõrgus on 152 meetrit, tarnib tuulegeneraatorite tootja Vestas.

  Projekti esimeses etapis valmistatakse ette tuulepargi ala tuulikute püstitamiseks: rajatakse teed ja vundamendid, paigaldatakse kaabeldus, side, maandusvõrgud ja alajaamad. Tuulikud paigaldatakse projekti teises etapis 2022. aastal.

  Connecto osa hõlmab kogu tuulepargi elektrisüsteemi ehitust, testimist ja käivitamist (kaasa arvatud tuulepargi võrgutestid). Rajame tuulepargi ja Läti põhivõrguga (AST) 110kV liitumisalajaama, tuulepargi 110/20kV alajaama, mis sisaldab ka hooldusmeeskonna lao ja olmeruume. Lisaks paigaldame kogu tuulikutevahelise kaablivõrgu, kogumahuga ca 60 km erinevaid kaableid.

 • Pildil Lihulõpe sondisõlme vastuvõtukamber Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

  Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

  AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid ehituslepingu sondisõlme ehitamiseks Tallinn-Jõhvi ja Tallinn-Vireši DN500 KAT D maagaasi ülekandetorustikule diagnostikatööde läbiviimiseks. Ehitustööde kogumaksumus on 838 200 eurot.

  Lepingu raames tarnitakse seadmed, konstruktsioonid ja materjalid, toimub monteerimine ning viiakse läbi vajalikud seadistamised ja katsetamised. Sondisõlm koosneb sondikambrist, läbipuhkeküünlast DN200 ja torustikust, mille abil on need ühendatud. Lisaks sisaldab sondisõlm mitmeid kraane ja kontrolli- ning mõõtevahendeid. Sondikambri ees paikneb seade, mille abil saab sondi kambrisse sisestada ja sealt välja võtta. Maa-alune sondisõlme osa on kaetud isoleerkattega ja maapealne osa kolmekihilise värviga. Kõik maast väljaviigud on spetsiaalselt isoleeritud, mis välistab temperatuuri mõjust tingitud koormuse torustiku isolatsioonile.

  Tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2021. a detsembrikuusse. Connecto poolne projektijuht on Roman Tjumentsev.

  Pildil Lihulõpe sondisõlme vastuvõtukamber
  Pildil Lihulõpe sondisõlme vastuvõtukamber
 • Saarte elektri varustuskindlus paraneb veelgi

  Saarte elektri varustuskindlus paraneb veelgi

  2020. a sügisel pingestasime Suure väina 110 kV merekaabli. Projekt, mis sai alguse 2018. a lõpul sõlmitud ehituslepingust Elering AS-ga, valmis koostöös Merko Infraga. Tööde käigus asendasime mandril asuva Rõuste alajaama ja Muhumaal paikneva Tusti alajaama vahelised kaks vana 35kV kaabelliini uue 110kV merekaabliga. Kaabelliini kogupikkus on ligi 11 kilomeetrit, millest merekaabel moodustab 9,7 kilomeetrit. Kaabel toodeti Soomes Prysmiani Pikkala kaablitehases ja paigaldati merre spetsiaalse laeva abil. Kaabli kogumass on ca 650 tonni. Ehitasime Rõuste alajaama liini ühendamiseks uue 110kV lahtri ning demonteerisime ja utiliseerisime senised 35kV kaabelliinid.

  Suure väina kaabli läbilaskevõime on 520 amprit ja merekaablis on kolm faasi ühendatud ühte kaablisse. Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ning kaal 67 kilogrammi meetri kohta. Merekaabel paigaldati merre ühe pika kaablina ehk ilma jätkumuhvideta. Uue kaabli sisse on paigaldatud ka 48  kiuline optiline sidekaabel. Väinas süvistati kaabel merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt. Uus merekaabel tõstab elektri varustuskindlust Saaremaal ja Hiiumaal.

 • Connecto renoveerib Rakvere linna tänavavalgustuse

  Connecto renoveerib Rakvere linna tänavavalgustuse

  Oktoobrikuu lõpus sõlmisid AS Connecto Eesti (koostöös ühispakkuja Arendus & Haldus OÜ-ga) ja Rakvere Linnavalitsus töövõtulepingu Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimiseks, kogumaksumusega 1 987 785 eurot.

  Projekti rahastab 65% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfond ja 35% ulatuses kaasfinantseerib Rakvere linn. Tööde käigus renoveeritakse viiel linna siseneval tänaval, üheksas linnaosas kokku üle 1400 valgustuspunkti. Ehitatakse ligikaudu 15 km uusi maakaablitrasse ja 20 km uusi rippkeerdkaabliga õhuliinitrasse ning paigaldatakse 18 uut juhtimiskilpi koos moodsa tsentraalse kaugjuhtimissüsteemiga.

  Projekti eesmärgiks on energiasääst, kulude kokkuhoid ja turvalisem linnakeskkond. Tänu efektiivsema LED-valgustustehnloogia kasutuselevõtuga saavutatakse aastane kokkuhoid vähemalt 451 MWh, mis tähendab rahalist säästu üle 54 100 euro aastas ning vähendab 492 t CO2 tootmist inimkonna poolt.

  Tööd kestavad 11 kuud ja tööde lõplik üleandmine Tellijale on kavandatud 2021 septembrisse. Connecto poolne projektijuht on Meelis Meesak.

 • Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liine hooldab Connecto

  Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liine hooldab Connecto

  AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liinide hoolduslepingu aastateks 2021-2025. Hooldatavas regioonis on õhu- ja kaabelliinide kogupikkus 2494 km, sealhulgas 330 kV õhuliine 485 km, 220 kV õhuliine 85 km, 110 kV õhuliine 1814 km ning 110 kV kaabelliine 50 km, 35 kV õhuliine 5 km ja 35 kV kaabelliine 45 km.

  Lepingu orienteeruv maht on 6,4 miljonit eurot ja hõlmab liinide hooldus-, rikke- ja väiksemaid investeerimistöid. Connecto poolne projektijuht on Riho Kukk.

 • Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini ehitab AS Connecto Eesti

  Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini ehitab AS Connecto Eesti

  AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid ehituslepingu 330 kV õhuliini rekonstrueerimiseks Tartu alajaamast Eesti-Läti piirini.

  84 km ulatuses rekonstrueeritav õhuliin läbib Tartu ja Valga maakonda. Uut liini kannab ligikaudu 250 masti, mis jäävad rekonstrueerimise käigus samadesse asukohtadesse. 50 km ulatuses ehitatakse õhuliin kaheahelalisena monteerides uutele mastidele ka 110 kV juhtmed. Madalama pingeklassiga liinijuhtmete paigutamine Tartu-Valmiera liini mastidele võimaldab demonteerida 50 kilomeetri ulatuses olemasolevaid 110 kilovoldiseid liine ja vabastada nende alla jääv maa liiniga seotud piirangutest. Kuna rekonstrueeritav liin kulgeb olemasoleval liinitrassil, puudub vajadus ulatuslikuks metsaraieks. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka 110 kV sisseviigud Tartu, Elva, Rõngu, Tsirguliina ja Valga alajaamadesse.

  Tööde lepingujärgne maksumus on ligikaudu 26 miljonit eurot. Esimene aasta kulub projekteerimisele ning ehitustegevus Tartu-Valmiera liinil algab 2021 aasta novembris ja kestab 2023. aasta veebruarini. Connecto poolne projektijuht on Janek Sulev.

 • Algasid 110 kV õhuliinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööd

  Algasid 110 kV õhuliinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööd

  AS Connecto Eesti ja Rail Baltic Estonia OÜ allkirjastasid lepingu raudteega ristuvate 110 kV õhuliinide ümberehitamiseks Pärnu piirkonnas. Ehitustööde maksumus on 814 tuhat eurot ning tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2021. a septembrisse.

  Elering AS-ile kuuluvate 110 kV õhuliinide rekonstrueerimine toimub “võtmed kätte” meetodil. Projekti eesmärk on tagada Rail Baltic raudtee trassiga ristuvate 110 kV õhuliinide  ohutusvahemikud vastavalt kehtivatele nõuetele ja standarditele. Tööde käigus projekteeritakse, tarnitakse materjalid ja ehitatakse liinid nii raudteega piirnevates visangutes kui ka nendest järgmistes visangutes. Projekti mahus lahendatakse Sindi-Papiniidu, Vändra-Papiniidu, Metsakombinaadi-Papiniidu ja Sindi-Metsakombinaadi õhuliinide ristumised.

  Connecto poolne projektijuht on Janek Sulev.

 • Haljala-Loobu T135 gaasitorulõikude vahetus

  Haljala-Loobu T135 gaasitorulõikude vahetus

  Algasid Haljala-Loobu gaasitorulõikude vahetustööd. Elering AS-iga sõlmitud lepingu raames asendatakse gaasi ülekandevõrgu torustik Kadrina-Viitna tee ja Loobu jõega ristumistel. Loobu jõega ristumine teostatakse suundpuurimisega, mille käigus paigaldatakse jõe alla 1 m läbimõõduga 170 m pikkune hülss gaasitoru tarbeks. Tööde käigus vahetatakse välja ligi 600 m kõrgsurve gaasitrassi, teostatakse katsetused ja paigaldatakse uued mõõtepunktid. Tööde lepinguline maksumus on 780 000 eurot ja lõpptähtaeg 2020. aasta oktoober. Connecto poolne projektijuht on Raul Osman.

 • AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimistöödeks

  AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimistöödeks

  AS Connecto Eesti ja Elering AS allkirjastasid lepingu Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumus on 780 000 eurot ning tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2020. a oktoobrisse.

  Põlva maakonnas Verioras asuva gaasijaotusjaama ehitamine toimub “võtmed kätte” meetodil. Tööde käigus olemasolev vana gaasijaotusjaam lammutatakse, projekteeritakse ja tarnitakse vajalikud seadmed ning ehitatakse uus gaasijaotusjaam, kuhu paigaldatakse gaasitehnoloogia Hollandi firmalt Krohne. Juhtimis-, automaatika- ja elektritööd  teostatakse kohapeal. Tarnitud seadmed installeeritakse, seadistatakse ning varustatakse uute juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemidega. Olemasolevate gaasiühenduste ümberühendamine uude gaasijaotusjaama toimub 2020. a septembris. Connecto poolne projektijuht on Jaanus Liblik.