Connecto Eesti ja Merko Infra alustavad Väikese väina merekaabli ehitustöödega

Connecto Eesti ja Merko Infra alustavad Väikese väina merekaabli ehitustöödega

Eleringi tellimusel rajatav Väikese väina uus 110-kilovoldise pingega kaabelliin suurendab märgatavalt Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuskindlust, mis seni sõltub täielikult Väikese väina õhuliinidest.

Tulevikus võimaldab uus merekaabel Eleringil vähendada väinatammil paiknevate kõrgepingeliinide juhtmete arvu poole võrra ja alles jääva õhuliini korrastada selliselt, et see saab lindudele paremini nähtavaks.

Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on 6,7 kilomeetrit, sellest meres paikneb 4,7 kilomeetrit. Merekaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ja kaal 67 kilogrammi meetri kohta.

Plaanide kohaselt algavad uue kaabelliini ehitustööd  väinatammi kõrval juba sel suvel – maismaal algavad kaevetööd juuni jooksul ning kaevetöödega merel loodetakse alustada juuli teises pooles.

Kaabel paigaldatakse merre spetsiaalse laeva pealt ühe pika kaablina ehk ilma jätkumuhvideta. Koos uue elektrikaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Paigaldusel süvistatakse kaabel merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt.

Elering investeerib uue merekaabli ehitusse 5,4 miljonit eurot. Ehitustöid teevad konsortsiumina Connecto Eesti AS ja Merko Infra AS. Projekti lepinguline lõpptähtaeg on 2020. aasta lõpus.

2020. aasta lõpuks valmib uus merekaabel ka Suurde väina, kus Rõuste ja Tusti alajaamade vahel vahetatakse kaks vana ja amortiseerunud 35-kilovoldist merekaablit ühe uue 110-kilovoldise merekaabli vastu.

Esimese kaasaegse 110-kilovoldise elektri merekaabli rajas Elering mandri ja Muhu saare vahele 2015. aastal. See kaabel on alates valmimisest kandnud põhiraskust kogu Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa elektriga varustamisel.

Allikas: Saaremaa Teataja