Connecto hakkab Lätis tuuleparki ehitama

Connecto hakkab Lätis tuuleparki ehitama

AS Connecto Eesti koostöös Nordecon Betoon OÜ ja Verston Ehitus OÜ-ga sõlmisid lepingu Eesti suurima taastuvenergia tootja Utilitas AS-ga Lätis Ventspilsi piirkonnas Tārgale tuulepargi ehitamiseks. 14 tuuliku ja 58,8 MW koguvõimsusega tuulepark plaanitakse valmis saada 2022. aasta sügiseks. Tārgale tuulepargi eeldatav iga-aastane toodang on 155 GWh, mis on piisav enam kui 50 tuhande majapidamise aastase energiavajaduse rahuldamiseks. Tuulikud, mille labade tipukõrgus on 152 meetrit, tarnib tuulegeneraatorite tootja Vestas.

Projekti esimeses etapis valmistatakse ette tuulepargi ala tuulikute püstitamiseks: rajatakse teed ja vundamendid, paigaldatakse kaabeldus, side, maandusvõrgud ja alajaamad. Tuulikud paigaldatakse projekti teises etapis 2022. aastal.

Connecto osa hõlmab kogu tuulepargi elektrisüsteemi ehitust, testimist ja käivitamist (kaasa arvatud tuulepargi võrgutestid). Rajame tuulepargi ja Läti põhivõrguga (AST) 110kV liitumisalajaama, tuulepargi 110/20kV alajaama, mis sisaldab ka hooldusmeeskonna lao ja olmeruume. Lisaks paigaldame kogu tuulikutevahelise kaablivõrgu, kogumahuga ca 60 km erinevaid kaableid.