Connecto lõpetas 2018 majandusaasta heade tulemustega

Connecto lõpetas 2018 majandusaasta heade tulemustega

AS Connecto Eesti aastakasumiks kujunes 1,45 miljonit eurot 28,2 miljoni eurose käibe juures. Võrreldes 2017 aastaga kasvas müügitulu 14%, seejuures töötajate arv vähenes 10% olles aasta lõpus 277.

2018 oli võrguehitusäris erandlik aasta – puudus ehitusmahtude sesoonsus, mis võimaldas ehitusvõimekust aastaringselt optimaalselt rakendada.

2019 aastale läheme vastu ootusrikkalt. Käesolevaks aastaks on Connecto sõlminud lepinguid mahus 26 miljonit eurot, mis ületab tavapärast aasta alguse lepingute portfelli mahtu. Müügitulude kasvu sihiks oleme seadnud 15% säilitades sealjuures möödunud aasta kasumlikkuse. Väljakutsele lisavad keerukust kasvavad palgakulud ja alltöövõtu ressursside kättesaadavus, mistõttu on järjest enam fookuses töötajate hoidmise ja arendamisega ning tööprotsesside kohandamisega seonduv.

connectotelelgaas