Connecto renoveerib Rakvere linna tänavavalgustuse

Connecto renoveerib Rakvere linna tänavavalgustuse

Oktoobrikuu lõpus sõlmisid AS Connecto Eesti (koostöös ühispakkuja Arendus & Haldus OÜ-ga) ja Rakvere Linnavalitsus töövõtulepingu Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimiseks, kogumaksumusega 1 987 785 eurot.

Projekti rahastab 65% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfond ja 35% ulatuses kaasfinantseerib Rakvere linn. Tööde käigus renoveeritakse viiel linna siseneval tänaval, üheksas linnaosas kokku üle 1400 valgustuspunkti. Ehitatakse ligikaudu 15 km uusi maakaablitrasse ja 20 km uusi rippkeerdkaabliga õhuliinitrasse ning paigaldatakse 18 uut juhtimiskilpi koos moodsa tsentraalse kaugjuhtimissüsteemiga.

Projekti eesmärgiks on energiasääst, kulude kokkuhoid ja turvalisem linnakeskkond. Tänu efektiivsema LED-valgustustehnloogia kasutuselevõtuga saavutatakse aastane kokkuhoid vähemalt 451 MWh, mis tähendab rahalist säästu üle 54 100 euro aastas ning vähendab 492 t CO2 tootmist inimkonna poolt.

Tööd kestavad 11 kuud ja tööde lõplik üleandmine Tellijale on kavandatud 2021 septembrisse. Connecto poolne projektijuht on Meelis Meesak.