Connecto sõlmis Elektrileviga 11,86 miljoni eest lepinguid

Connecto sõlmis Elektrileviga 11,86 miljoni eest lepinguid

Elektrilevi sõlmis kuues Eesti piirkonnas raamlepingud võrgutööde tegemiseks kuni 2022. aastani, lepingute koguväärtus on ligikaudu 40 miljonit eurot.

Partnerid hakkavad tegema liinihoolduse, ehitus- ja remonttöid ning likvideerima elektrivõrgu rikkeid Ida- ja Lääne-Virumaal, Järva-, Rapla-, Hiiu- ja Saaremaal ning Harjumaa idaosas.„Rikked Elektrilevi võrgus on viimase viie aastaga peaaegu kaks korda vähenenud, mis tähendab, et selleks otstarbeks oma majas pidevat valmisolekut hoida ei ole mõistlik. Erinevat liiki tööde viimine partnerite kätte aitab meil efektiivsemalt tegutseda ja ka partnerettevõtetel tõhusamalt töövoogu planeerida ja juhtida,“ ütles Elektrilevi ehitusvaldkonna juht Kristo Külljastinen.

Rahvusvahelise hanke tulemusel sõlmis Elektrilevi kuus lepingut. AS KH Energia-Konsult koos OÜ-ga Pluvo hakkab võrgutöid tegema Ida-Harjumaal, OÜ Elrek-Mont Ida-Virumaal, OÜ Arendus & Haldus koos Empower AS-iga Lääne-Virumaal, AS Connecto Eesti Järva- ja Raplamaal ning Empower AS Hiiu- ja Saaremaal.