Eltel ja Elering sõlmisid maagaasi ülekandevõrgu hooldustööde lepingu

Eltel Networks AS ja Elering sõlmisid riigihanke tulemusel raamlepingu maagaasi ülekandevõrgu hooldustööde teostamiseks, mille järgselt hakkab Elering gaasivõrgu hooldust korraldama välise partneri abil analoogselt elektrivõrgus toimuvaga. Gaasivõrgu hooldustööde eeldatav maksumus on 2,4 miljonit eurot aastas. Hooldusleping sõlmiti neljaks aastaks võimalusega pikendada seda veel järgnevaks kaheaastaseks perioodiks. Eleringi hallatava maagaasi ülekandevõrgu koosseisu kuulub 885 km gaasi ülekandetorustikku, 36 gaasi jaotusjaama ja kolm mõõdujaama ning ülekandevõrgu abiseadmed. Lisaks hooldustöödele on hoolduslepingu osaks ka väikeinvesteeringu- ehk remonttööd, näiteks torulõikude ja isolatsiooni vahetamine, remondimuhvide paigaldamine ja tööd gaasijaamades. See vähendab investeeringuhangete töömahtusid. Muude tööde kõrval lisanduvad Eltelile täiendavad tegevused seoses Balticconnectori gaasisüsteemide väljaehitamisega.