Esimest korda ajaloos saab Saaremaa elektritoidet läbi kaabli

Esimest korda ajaloos saab Saaremaa elektritoidet läbi kaabli

2018. a novembris sõlmisid AS Connecto Eesti, AS Merko Infra ja Elering AS ehituslepingud uute elektri merekaablite rajamiseks mandri ja Muhumaa ning Muhumaa ja Saaremaa vahele. 2. oktoobril 2019. a pingestasime Väikeses väinas Muhu-Orissaare vahelise merekaabli, mis tõstab elektri varustuskindlust Saaremaal ja Hiiumaal. Kogu projekt valmis aasta varem lepingus näidatud tähtajast.

Projekti käigus paigaldasime Orissaares 1230 m ja Muhus 760 m maakaablit ning 4670 m merekaablit. Meres tuli kaabel paigaldada ettekaevatud kaevikusse 1,5 m sügavusele. Kaevetöid tehti spetsiaalsete ujuvate ekskavaatoritega. Töid raskendas asjaolu, et Väikeses väinas on veetase kohati kõigest ca 40 cm ja kõige sügavamas kohas ca 3,8 m. See tähendas, et paigaldust ei saanud teha otse laevalt ja kogu merekaabli lõik tuli kohale ujutada patjadel. Kaabel kaalus kokku 308 tonni (66kg/m). Samuti on merekaabel Eesti mõistes unikaalne, kuna ühes kaablis on koos kolm 110kV faasi ja 48-kiuline optikakaabel.

Projekt tõi taas kord välja Connecto tugevuse teenuste osas, mida suudame oma klientidele pakkuda. Kui kaevetehnika, meretransport ja merekaabli paigaldus oli ostetud teenusena alltöövõtjatelt, siis ülejäänud tööd teostasime oma jõududega: maakaabli trassi ettevalmistus koos kaabli tõmbamisega, suundpuurimine, õhuliini tööd mastis ja alajaamas, optikatööd, geodeesia ja projekteerimine, labor ja audit.

Meelis Uudmäe, projektijuht