Gaasivõrgud - tehtud tööd

Projekti nimetus

Kirjeldus

Periood

Tellija

Gaasivõrgud

Gaasi ülekandesüsteemi hooldustööd

Eleringi gaasivõrgu kõrgsurvetorustike ja jaotusjaamade hooldus- ning remonttööd.

2017 – 2021

Elering AS