Tehtud tööd

Geodeesia

Projekteerimine

D-kategooria gaasipaigaldiste: gaasitorustike, liini- ja harukraanisõlmede, katoodjaamade, gaasijaamade ja andmesidekaablite geodeetiline mõõdistamine.

Topo-geodeetilised uuringud ja teostusmõõdistamine.

Kohila alevi ja aleviga piirnevate külade tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks geodeetilise alusplaani koostamine rekonstrueeritavate valgustite projekteerimiseks ja ehitamiseks.

ca 9 km kõrgepinge alalisvoolu kaabelliini geodeetiline mõõdistamine ja andmete esitamine.

Haapsalu linna tänavalgustuse rekonstrueerimise geodeesia.

Lääne-Harju raudteeliinide (Tallinn-Keila-Paldiski, Klooga-Kloogaranna ja Keila-Riisipere) liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine; raudtee ajamaade kaablikanalisatsiooni ja fiiberoptilise magistraaltrassi projekteerimine koostöös Soome ettevõttega Mipro Oy.

Sideoperaatorite ja eraisikute sidevõrkude ja -rajatiste (sidetrassid, aktiivkapid, PON võrgud, mobiilsidemastid jne.) projekteerimine üle kogu Eesti.

Microduct süsteemil põhineva fiiberoptilise kaablivõrgu projekteerimine ( üle 2 000 km ), sh Hiiumaa – Vormsi ja Noarootsi – Vormsi merekaablid.

Tallinna linnas Järve-Endla ja Veskimetsa-Endla 110 kV õhuliinide asendamine maakaablitega; tööprojektide koostamine.