Geodeesia ja projekteerimine - tehtud tööd

Projekti nimetus

Kirjeldus

Periood

Tellija

Geodeesia

Eesti maagaasi ülekandetorustik

D-kategooria gaasipaigaldiste: gaasitorustike, liini- ja harukraanisõlmede, katoodjaamade, gaasijaamade ja andmesidekaablite geodeetiline mõõdistamine.

2016 – 2018

Elering AS

EstWin

Topo-geodeetilisele uuringud ja teostusmõõdistamine.

2010 – 2018

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Kohila valla tänavavalgustus

Kohila alevi ja aleviga piirnevate külade tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks geodeetilise alusplaani koostamine rekonstrueeritavate valgustite projekteerimiseks ja ehitamiseks.

2017

Kohila Vallavalitsus

EstLink 1

ca 9 km kõrgepinge alalisvoolu kaabelliini geodeetiline mõõdistamine ja andmete esitamine.

2016

Elering AS

Haapsalu linna tänavavalgus

Haapsalu linna tänavalgustuse rekonstrueerimise geodeesia.

2014 – 2015

Haapsalu Linnahooldus OÜ

Projekteerimine

Raudtee kaablivõrk

Lääne-Harju raudteeliinide (Tallinn-Keila-Paldiski, Klooga-Kloogaranna ja Keila-Riisipere) liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine; raudteejaamade kaablikanalisatsiooni ja fiiberoptilise magistraaltrassi projekteerimine koostöös Soome ettevõttega Mipro Oy.

2018 – 2021

AS Eesti Raudtee

EstWin

Microduct süsteemil põhineva fiiberoptilise kaablivõrgu projekteerimine ( üle 2 000 km ), sh Hiiumaa – Vormsi ja Noarootsi – Vormsi merekaablid.

2010 – 2018

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
(ELA SA)

Telekommunikatsioonivõrgud

Sideoperaatorite ja eraisikute sidevõrkude ja -rajatiste (sidetrassid, aktiivkapid, PON võrgud, mobiilsidemastid jne.) projekteerimine üle kogu Eesti.

alates 1994

Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS,
AS Starman, Tele2 Eesti AS, Televõrgu AS, Elektrilevi OÜ, eratellijad

110 kV maakaabelliinid

Tallinna linnas Järve-Endla ja Veskimetsa-Endla 110 kV õhuliinide asendamine maakaablitega; tööprojektide koostamine.

2012 – 2014

Elering AS

Läti magistraalne FO kaablivõrk

Vidzeme regioonis fiiberoptilise kaablivõrgu projekteerimine (objektid: Rūjiena, Limbaži ja Gulbene).

2012 – 2013

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ( LVRTC )