Haljala-Loobu T135 gaasitorulõikude vahetus

Haljala-Loobu T135 gaasitorulõikude vahetus

Algasid Haljala-Loobu gaasitorulõikude vahetustööd. Elering AS-iga sõlmitud lepingu raames asendatakse gaasi ülekandevõrgu torustik Kadrina-Viitna tee ja Loobu jõega ristumistel. Loobu jõega ristumine teostatakse suundpuurimisega, mille käigus paigaldatakse jõe alla 1 m läbimõõduga 170 m pikkune hülss gaasitoru tarbeks. Tööde käigus vahetatakse välja ligi 600 m kõrgsurve gaasitrassi, teostatakse katsetused ja paigaldatakse uued mõõtepunktid. Tööde lepinguline maksumus on 780 000 eurot ja lõpptähtaeg 2020. aasta oktoober. Connecto poolne projektijuht on Raul Osman.