Tehtud tööd

Kõrgepingeliinid

Kaheahelalise 330 kV õhuliini ehitamine – 9,8 km. Projekteerimise ja ehitustööde maht hõlmas: liinitrassi raadamist, juurdepääsuteede ehitamist, vundamentide ehitamist ja 30 vabaltseisva liinimasti püstitamist. Liinijuhtmete: 2x3x3x402/52 mm2 ja 2 x OPGW -9,8 km montaažtöid. Lisaks paigaldati OPGW uue liini hargnemismastist Sindi alajaama – kokku 19 km ja ehitati kiudoptilised sisestused alajaama.

Üheahelalise 110 kV õhuliini ja kaheahelalise 110 kV õhuliini rekonstrueerimine seoses TLN ringtee ümberehitusega. Projekteerimise ja ehitustööde käigus ehitati nelja vabaltseisva ankrumasti vundamendid ja paigaldati uued mastid, monteeriti teede ristmeväljades uued liinijuhtmed, ühendati olemasoleva liini juhtmed ja OPGW uute mastidega.

Mere puiestee ja Kopli depoo vahelise trammitee kontaktvõrgu projekteerimine ja rekonstrueerimine, olemasoleva kontaktvõrgu demonteerimine (6,5 km).

Juhtmete ja piksekaitsetrosside vahetus, r/b mastide vahetus (10 tk), terasmastide parandused (10 tk), uue terasmasti paigaldus (1 tk), 11,4 km.

18 õhuliini masti rekonstrueerimine, kõrgemaks tõstmine.

Veskimetsa – Endla 110 kV õhuliini asendamine kaabliga, 4,2 km.

Tallinnas, Järve tn.35 – Tulika tn. 35 vahel asuva Järve-Endla L113 asendamine 110 kV kaabelliiniga.

110-330 kV õhu- ja kaabelliinide plaaniliste ja erakorraliste hoolduste teostamine ning rikkekohtade avastamine ja rikete kõrvaldamine.

Volta- Elektrijaama-Ranna alajaamade vahelised 110 kV kaabelliinide projekteerimine ja ehitus, olemasolevate õlikaablite demontaaž. Volta alajaam (Tööstuse tn. 52E)- Ranna alajaam (Gonsiori 2A) 3,5 km ; Volta alajaam – Elektrijaama alajaam (Põhja pst. 31) 2,3 km; Elektrijaama alajaam – Ranna alajaam 1,2 km.

Kõrgepingealajaamad

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Juhtimishoone ehitus. 110 kV välijaotla platsi üldehituslikud tööd. 110 kV välijaotla seadmete tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ja trafovanni ehitus. 110/6 kV 6,3 MVA trafo tarne ja paigaldus. Uue 6 kV JS sektsiooni tarne ja paigaldus. 6 kV kaabli paigaldamine allmaa ja pealmaa jaotlate vahele. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ehitus. Uue 35/10 kV JS tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

 130 kV välijaotla primaar ja sekundaarseadmete paigaldus ning sidumine. 130 kV maakaablite vedu.

 130/40 kV välijaotla platsi üldehituslikud tööd. 130/40 kV välijaotla primaar ja sekundaarseadmete paigaldus ning sidumine. 130/40 kV trafo paigaldamine.

Mootorajamiga 330 kV maanduslülitite paigaldus Balti alajaama(2 kompl), Harku alajaama (2 kompl), Kiisa alajaama (2 kompl) ja Püssi alajaama (3 komplekti), kokku 9 kolmefaasilist komplekti.

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ehitus. Uue 35/10 kV JS tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.