Kõrgepingevõrgud - tehtud tööd

Projekti nimetus

Kirjeldus

Periood

Tellija

Kõrgepingeliinid

Sopi 330 kV õhuliini ehitus

Kaheahelalise 330 kV õhuliini ehitamine – 9,8 km. Projekteerimise ja ehitustööde maht hõlmas: liinitrassi raadamist, juurdepääsuteede ehitamist, vundamentide ehitamist ja 30 vabaltseisva liinimasti püstitamist. Liinijuhtmete: 2x3x3x402/52 mm2 ja 2 x OPGW -9,8 km montaažtöid. Lisaks paigaldati OPGW uue liini hargnemismastist Sindi alajaama – kokku 19 km ja ehitati kiudoptilised sisestused alajaama.

2018 – 2019

Elering AS

110 kV õhuliinide rekonstrueerimine Tallinna ringteel

Üheahelalise 110 kV õhuliini ja kaheahelalise 110 kV õhuliini rekonstrueerimine seoses TLN ringtee ümberehitusega. Projekteerimise ja ehitustööde käigus ehitati nelja vabaltseisva ankrumasti vundamendid ja paigaldati uued mastid, monteeriti teede ristmeväljades uued liinijuhtmed, ühendati olemasoleva liini juhtmed ja OPGW uute mastidega.

2018

Trev2

Kopli suunalise trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine

Mere puiestee ja Kopli depoo vahelise trammitee kontaktvõrgu projekteerimine ja rekonstrueerimine, olemasoleva kontaktvõrgu demonteerimine (6,5 km).

2016 – 2017

Bauschmidt OÜ / TREF Nord  AS

Tsirguliina -Valmiera 330 kV õhuliini L354 rekonstrueerimine

Juhtmete ja piksekaitsetrosside vahetus, r/b mastide vahetus (10 tk), terasmastide parandused (10 tk), uue terasmasti paigaldus (1 tk), 11,4 km.

2015 – 2016

Elering AS

Eesti EJ-Püssi 330 kV õhuliini L364 gabariitide korrastamine

18 õhuliini masti rekonstrueerimine, kõrgemaks tõstmine.

2015

Elering AS

Veskimetsa-Endla 110kV kaabelliini paigaldamine

Veskimetsa – Endla 110 kV õhuliini asendamine kaabliga, 4,2 km.

2013 – 2015

Elering AS

Järve-Endla L113 asendamine kaabelliiniga

Tallinnas, Järve tn.35 – Tulika tn. 35 vahel asuva Järve-Endla L113 asendamine 110 kV kaabelliiniga.

2013 – 2014

Elering AS

Põhja-Lääne piirkonnas asuvate liinide remont ja hooldus

110-330 kV õhu- ja kaabelliinide plaaniliste ja erakorraliste hoolduste teostamine ning rikkekohtade avastamine ja rikete kõrvaldamine.

2012 – 2016

Elering AS

Volta-Ranna 110 kV kaabliliinide paigaldamine

Volta- Elektrijaama-Ranna alajaamade vahelised 110 kV kaabelliinide projekteerimine ja ehitus, olemasolevate õlikaablite demontaaž. Volta alajaam (Tööstuse tn. 52E)- Ranna alajaam (Gonsiori 2A) 3,5 km ; Volta alajaam – Elektrijaama alajaam (Põhja pst. 31) 2,3 km; Elektrijaama alajaam – Ranna alajaam 1,2 km.

2012 – 2014

Elering AS

Kõrgepingealajaamad

Tabasalu 110 kV alajaama rekonstrueerimine

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Juhtimishoone ehitus. 110 kV välijaotla platsi üldehituslikud tööd. 110 kV välijaotla seadmete tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

2017 – 2018

Elering AS

Illuka 110/6 kV alajaama laiendustööde
projekteerimine ja ehitamine

Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ja trafovanni ehitus. 110/6 kV 6,3 MVA trafo tarne ja paigaldus. Uue 6 kV JS sektsiooni tarne ja paigaldus. 6 kV kaabli paigaldamine allmaa ja pealmaa jaotlate vahele. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

2017 – 2018

Enefit Kaevandused AS

Tõstamaa 35/10 kV alajaama 35 kV ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimine

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ehitus. Uue 35/10 kV JS tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

2017 – 2018

Elektrilevi OÜ

Gällivare 130/40 kV alajaama ehitamine (Rootsi)

 130/40 kV välijaotla platsi üldehituslikud tööd. 130/40 kV välijaotla primaar ja sekundaarseadmete paigaldus ning sidumine. 130/40 kV trafo paigaldamine.

2015 – 2017

Eltel Networks Infranet AB

Flemingsberg 130 kV alajaama ehitamine (Rootsi)

 130 kV välijaotla primaar ja sekundaarseadmete paigaldus ning sidumine. 130 kV maakaablite vedu.

2016 – 2017

Eltel Networks Infranet AB

330 kV ML paigaldus Eleringi alajaamades

Mootorajamiga 330 kV maanduslülitite paigaldus Balti alajaama(2 kompl), Harku alajaama (2 kompl), Kiisa alajaama (2 kompl) ja Püssi alajaama (3 komplekti), kokku 9 kolmefaasilist komplekti.

2015 – 2016

Elering AS

Haapsalu 35/10 kV jaotusseadme rekonstrueerimine

 Üldehituse ja elektriosa projekteerimine. Jaotlahoone ehitus. Uue 35/10 kV JS tarne ja paigaldus. Sekundaarseadmete tarne ja paigaladus. Paigaldatud seadmete primaar ja sekundaarühenduste sidumine, seadistamine, testimine.

2014 – 2015

Elektrilevi OÜ