LHV nõustas AS Connecto müüki ELTEL Networks’ile

Connecto on üks suuremaid telekommunikatsiooni – ja elektrivõrkude väljaehitamisele ja hooldamisele spetsialiseerunud ettevõtteid Baltikumis, mis kuulus 100% AS-le Eesti Telefon. LHV nõustas AS’i Eesti Telefon tütarfirma 49 % aktsiate võõrandamisel Soome võrguehitusfirmale ELTEL Networks. Tehing clositi 18. juunil 2003. a ning tehingu väärtuseks kujunes 68 miljonit krooni. Müügi järel jääb Eesti Telefon Connecto aktiivseks omanikuks, kuid ELTEL Network-il on võimalik osta kahe aasta pärast Eesti Telefonilt ülejäänud 51-protsendiline osalus Connectos. Osaluse müük võimaldab eesti Telefonil keskenduda paremini oma põhitegevusele. Strateegilise partneri kaasamine aitab kiirendada ka AS-i Connecto tegevuse laienemist teistesse Balti riikidesse. AS-I Connecto käive aastal 2002 oli 260,8 miljonit krooni ja kasum 12,6 miljonit krooni. Ettevõttes töötab 445 inimest.