Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid ehituslepingu sondisõlme ehitamiseks Tallinn-Jõhvi ja Tallinn-Vireši DN500 KAT D maagaasi ülekandetorustikule diagnostikatööde läbiviimiseks. Ehitustööde kogumaksumus on 838 200 eurot.

Lepingu raames tarnitakse seadmed, konstruktsioonid ja materjalid, toimub monteerimine ning viiakse läbi vajalikud seadistamised ja katsetamised. Sondisõlm koosneb sondikambrist, läbipuhkeküünlast DN200 ja torustikust, mille abil on need ühendatud. Lisaks sisaldab sondisõlm mitmeid kraane ja kontrolli- ning mõõtevahendeid. Sondikambri ees paikneb seade, mille abil saab sondi kambrisse sisestada ja sealt välja võtta. Maa-alune sondisõlme osa on kaetud isoleerkattega ja maapealne osa kolmekihilise värviga. Kõik maast väljaviigud on spetsiaalselt isoleeritud, mis välistab temperatuuri mõjust tingitud koormuse torustiku isolatsioonile.

Tööde lõplik üleandmine tellijale on kavandatud 2021. a detsembrikuusse. Connecto poolne projektijuht on Roman Tjumentsev.

Pildil Lihulõpe sondisõlme vastuvõtukamber
Pildil Lihulõpe sondisõlme vastuvõtukamber