Tehtud tööd

Madal-ja keskpingevõrgud

Tellijale lähteülesannete, remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, sealhulgas liinikoridoride hooldustööde teostamine ning rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

Tellijale lähteülesannete, remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, sealhulgas liinikoridoride hooldustööde teostamine ning rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

Remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala laienduse elektri- ja side infrastruktuuri, prožektorvalgustuse ning MSS-A multilateratsioonisüsteemi modifitseerimise ehitustööd.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustusvõrgu renoveerimine, 403 LED valgustuspunkti koos valgustuse automatiseerimisega kogupikkuses 9 kilomeetrit.

Lagedi liiklussõlme elektri-, tänavavalgustuse ja sidetööd (41 valguspunkti).

Haapsalu linna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine: 1 895 LED valgustuspunkti koos valgustuse automatiseerimisega.

Keila linna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine: 343 LED valgustuspunkti koos valgustuse automatiseerimisega.