Madal- ja keskpingevõrgud - tehtud tööd

Projekti nimetus

Kirjeldus

Periood

Tellija

Madal-ja keskpingevõrgud

Elektrilevi elektrivõrgu tööde teostamine Järvamaal

Tellijale lähteülesannete, remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, sealhulgas liinikoridoride hooldustööde teostamine ning rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

2018 – 2022

Elektrilevi OÜ

Elektrilevi elektrivõrgu tööde teostamine Raplamaal

Tellijale lähteülesannete, remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, sealhulgas liinikoridoride hooldustööde teostamine ning rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

2018 – 2023

Elektrilevi OÜ

Imatra elektrivõrgu tööde teostamine Läänemaal ja Pärnumaal

Remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde, rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine.

2018

Imatra Elekter AS

Tapa linnaku soomusmanöövervõime taristu, söökla ja kasarmu ehitus

Väliselektritööde, alajaama ehitustööd.

2017

NORDECON AS

Tallinna Lennujaama kaabelliinide ehitus

Tallinna lennujaama lennuliiklusala laienduse elektri- ja side infrastruktuuri, prožektorvalgustuse ning MSS-A multilateratsioonisüsteemi modifitseerimise ehitustööd.

2016 – 2017

YIT Eesti AS (end. Lemmikäinen)

Tänavavalgustus

Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus

Lagedi liiklussõlme elektri-, tänavavalgustuse ja sidetööd (41 valguspunkti).

2017

YIT Eesti AS (end. Lemmikäinen)

Ülenurme valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus

Tänavavalgustusvõrgu  ehitamine, kogupikkuses 4 584m.

2017

Ülenurme Vallavalitsus

Narva tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine osa 2. Kreenholmi tänav raames.

2016

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Tänavavalgustuse ehitustööd Haapsalus

Haapsalu linna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine: 1 895 LED valgustuspunkti koos valgustuse automatiseerimisega.

2014 – 2015

Haapsalu Linnahooldus OÜ

Tänavavalgustuse ehitustööd Keilas

Keila linna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine: 343 LED valgustuspunkti koos valgustuse automatiseerimisega.

2014 – 2015

Varahooldus OÜ