Meie äritegevus

Meie äritegevus on spetsialiseerunud kaasaegse ühiskonna eluliinide – elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele ning gaasivõrkude ehitamisele ja hooldamisele. Aitame oma klientidel kindlustada, et nende poolt pakutavad võrguteenused oleksid kõikjal alati kättesaadavad.

Pakume oma teenuseid 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Meil on teadmised hoidmaks töökorras infravõrke, mille toel ühiskond toimib.

Tänu mastaabiefektile ning elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivaldkonna kombineerimisest tulenevale mitmekülgsussäästule, suudame vähendada võrgu halduse kulusid ning seeläbi parandada oma klientide äritegevuse kasumlikkust.

Ettevõtte integreeritud juhtimissüsteem on vastavuses ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardi nõuetega.

Kliendid

Eestis on meie suurimateks klientideks elektri- ja gaasivõrkude ärivaldkonnas Elektrilevi OÜ, Elering AS ning Imatra Elekter AS, keda teenindame ligi viieteistkümnest kohalikust keskusest üle Eesti.

Telekommunikatsioonivõrkude ärivaldkonnas on meie suurimateks klientideks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Riigi Infosüsteemi Amet.

Väärtused

Usaldusväärsus: peame kinni antud lubadustest, aus ja lugupidav suhtumine koostööpartneritesse ja kolleegidesse, järgime valdkonna häid tavasid.

Professionaalsus: seame kõrgeid eesmärke, oleme avatud ja uuendusmeelsed, ühendades edukalt pikaajalised kogemused innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega.

Töötajad: väärtustame oma inimesi, luues kaasaegse ja arengut pakkuva töökeskkonna koos tulemuslikkust toetava motivatsioonisüsteemiga.

Käitumiskoodeks

Connecto käitumiskoodeksi eesmärgiks on tagada Connecto äri toimimine eetilisel, läbipaistval ja ausal viisil. Toetame oma tegevuses ennetavat lähenemist keskkonnaprobleemidele, austame seaduseid, suhtume lugupidavalt oma kolleegidesse, klientidesse ja koostööpartneritesse.

Connecto tööandjana väärtustab oma töötajate tervist, perekonda ning isiklikku ja tööalast arengut. Koostööpartneri ja kliendina seab Connecto esikohale professionaalsuse ja usaldusväärsuse.