Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liine hooldab Connecto

Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liine hooldab Connecto

AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid Põhja-Lääne piirkonna 110-330 kV liinide hoolduslepingu aastateks 2021-2025. Hooldatavas regioonis on õhu- ja kaabelliinide kogupikkus 2494 km, sealhulgas 330 kV õhuliine 485 km, 220 kV õhuliine 85 km, 110 kV õhuliine 1814 km ning 110 kV kaabelliine 50 km, 35 kV õhuliine 5 km ja 35 kV kaabelliine 45 km.

Lepingu orienteeruv maht on 6,4 miljonit eurot ja hõlmab liinide hooldus-, rikke- ja väiksemaid investeerimistöid. Connecto poolne projektijuht on Riho Kukk.