Geodeesia, projekteerimine ja seadustamine

 • Geodeesia

Alustasime geodeetiliste mõõdistustööde teenuste pakkumisega 2005. aastal. Oleme spetsialiseerunud geodeetiliste alusplaanide ja side- ning elektrirajatiste teostusjooniste koostamisele. Pideva investeerimise tulemusena koosneb geodeesia grupi tehniline park kaasaegsest tehnikast, mida kasutavad oma ala professionaalidest töötajad.

Hetkel töötavad meie geodeetide grupid Tallinnas ja Tartus.

Maakorraldustööde litsents (Tegevuslitsents nr 573 MA-k, kehtib kuni 18.04.2022)

Kontakt: Jaan.Raudsepp@connecto.ee

 • Projekteerimine

Tehnovõrkude ehitusprojektide koostamise järjepidevus ulatub aastasse 1994. Alates 1994. aastast on tegeletud ka fiiberoptiliste kaablitrasside projekteerimisega – näiteks on suurem osa Telia Eesti AS-i fiiberoptilisest kaablivõrgust ehitatud just meie projekteerijate koostatud projektide järgi.

Viimaste aastate suurimad koostööpartnerid on Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (projekteerinud üle 1500 km fiiberoptilist kaablivõrku), Elering AS (Järve – Endla 110kV kaabelliin ning Veskimetsa – Endla 110kV kaabelliin), Elektrilevi OÜ ja Läti Vabariik (side tuumikvõrgu projekteerimine).

Põhitegevusena pakume planeerimisalast konsultatsiooni, järelevalveteenust, ehitusprojektide kooskõlastamist ja ehitusloa taotlemist. Pakume tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimist eskiis, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites. Asendiplaani osa komplektne lahendamine annab tellijale ja maaomanikule kindluse, et tehnovõrgud ning rajatised on lahendatud võimalikult soodsalt ja otstarbekalt.

Tehnovõrkude projekteerimist teostame suundadel:

 • Elektrivarustus
 • Sidevarustus
 • Tänavavalgustus

Kontakt: Jaan.Raudsepp@connecto.ee

 • Isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine

Meil kehtivad volitused maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks järgmiste võrguomanike kasuks:

 • Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
 • Telia Eesti AS
 • Elisa Eesti AS
 • Elektrilevi OÜ
 • Tele2 Eesti AS
 • Riigi Infosüsteemi Amet

Kontakt: servituut@connecto.ee