Suundpuurimine

Alates aastast 2011 tegutseme edukalt ka horisontaalse suundpuurimisega pinnaseläbinduse meetodil kommunikatsioonitrasside rajamise valdkonnas, sealhulgas teede, jõgede ja muude takistuste alt läbiminekud, kus ei saa või ei ole lubatud kasutada avatud kaevikut. Meie kasutuses on erineva võimsuse ning võimalustega „Ditch Witch“ ja „Vermeer“ suundpuurimismasinad, sealhulgas hetkel Eestis kõige võimsam puurimismasin „Ditch Witch JT100AllTerrain“, millega on võimalik teostada kinnist pinnaseläbindust pikkusega kuni 500m ja/või läbimõõduga kuni 500mm erinevates pinnastes, sealhulgas paepinnases.

Kontakt:
Janek Sulev
+372 521 1890
janek.sulev@connecto.ee