Kõrgepingelabor

Kõrgepingelabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselaborina elektripaigaldiste mõõtmiste, elektriseadmete ja dielektriliste kaitsevahendite katsetamise valdkonnas ja C-tüüpi inspekteerimisasutusena II ja III liigi elektripaigaldiste auditi alal.

Katsetegevuses on labor akrediteeritud standardi EVS-EN ISO /IEC 17025:2017 nõuete kohaselt (tunnistus nr L095) ning inspekteerimistegevuses standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 nõuetele vastavalt (tunnistus nr I013).

Kontaktid:

Mõõtmine ja katsetamine
Üllar Pärnat
+372 532 34391
yllar.parnat@connecto.ee

Auditite teostamine
Aavo Noorhanni
+372 534 21333
aavo.noorhanni@connecto.ee