Madal- ja keskpingevõrgud

  • Madal- ja keskpingevõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused 0,4 – 35 kV elektrivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Enam kui sada kogenud, oma valdkonda tundvat spetsialisti kaasaegsete töövahenditega osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid:

  • Projekteerime alajaamu, kaabel- ja õhuliine
  • Teostame maakasutuse seadustamise toiminguid
  • Kaablitrasside ehitustöid
  • Kaablite paigaldustöid
  • Õhuliinide ehitustöid
  • Piirkonna- ja jaotusalajaamade ehitustöid
  • Tänavavalgustuse ehitustöid
  • Hooldame ja kõrvaldame 0,4 – 35 kV elektrivõrkude rikkeid