Saarte elektri varustuskindlus paraneb veelgi

Saarte elektri varustuskindlus paraneb veelgi

2020. a sügisel pingestasime Suure väina 110 kV merekaabli. Projekt, mis sai alguse 2018. a lõpul sõlmitud ehituslepingust Elering AS-ga, valmis koostöös Merko Infraga. Tööde käigus asendasime mandril asuva Rõuste alajaama ja Muhumaal paikneva Tusti alajaama vahelised kaks vana 35kV kaabelliini uue 110kV merekaabliga. Kaabelliini kogupikkus on ligi 11 kilomeetrit, millest merekaabel moodustab 9,7 kilomeetrit. Kaabel toodeti Soomes Prysmiani Pikkala kaablitehases ja paigaldati merre spetsiaalse laeva abil. Kaabli kogumass on ca 650 tonni. Ehitasime Rõuste alajaama liini ühendamiseks uue 110kV lahtri ning demonteerisime ja utiliseerisime senised 35kV kaabelliinid.

Suure väina kaabli läbilaskevõime on 520 amprit ja merekaablis on kolm faasi ühendatud ühte kaablisse. Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ning kaal 67 kilogrammi meetri kohta. Merekaabel paigaldati merre ühe pika kaablina ehk ilma jätkumuhvideta. Uue kaabli sisse on paigaldatud ka 48  kiuline optiline sidekaabel. Väinas süvistati kaabel merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt. Uus merekaabel tõstab elektri varustuskindlust Saaremaal ja Hiiumaal.