Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini ehitab AS Connecto Eesti

Tartu-Valmiera 330 kV õhuliini ehitab AS Connecto Eesti

AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid ehituslepingu 330 kV õhuliini rekonstrueerimiseks Tartu alajaamast Eesti-Läti piirini.

84 km ulatuses rekonstrueeritav õhuliin läbib Tartu ja Valga maakonda. Uut liini kannab ligikaudu 250 masti, mis jäävad rekonstrueerimise käigus samadesse asukohtadesse. 50 km ulatuses ehitatakse õhuliin kaheahelalisena monteerides uutele mastidele ka 110 kV juhtmed. Madalama pingeklassiga liinijuhtmete paigutamine Tartu-Valmiera liini mastidele võimaldab demonteerida 50 kilomeetri ulatuses olemasolevaid 110 kilovoldiseid liine ja vabastada nende alla jääv maa liiniga seotud piirangutest. Kuna rekonstrueeritav liin kulgeb olemasoleval liinitrassil, puudub vajadus ulatuslikuks metsaraieks. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka 110 kV sisseviigud Tartu, Elva, Rõngu, Tsirguliina ja Valga alajaamadesse.

Tööde lepingujärgne maksumus on ligikaudu 26 miljonit eurot. Esimene aasta kulub projekteerimisele ning ehitustegevus Tartu-Valmiera liinil algab 2021 aasta novembris ja kestab 2023. aasta veebruarini. Connecto poolne projektijuht on Janek Sulev.