Telekommunikatsioonivõrgud – tehtud tööd – v2

Projekti nimetus

Kirjeldus

Ehitusperiood

Tellija

Sopi 330 kV õhuliini ehitus

Kaheahelalise 330 kV õhuliini ehitamine – 9,8 km. Projekteerimise ja ehitustööde maht hõlmas: liinitrassi raadamist, juurdepääsuteede ehitamist, vundamentide ehitamist ja 30 vabaltseisva liinimasti püstitamist. Liinijuhtmete: 2x3x3x402/52 mm2 ja 2 x OPGW -9,8 km montaažtöid. Lisaks paigaldati OPGW uue liini hargnemismastist Sindi alajaama – kokku 19 km ja ehitati kiudoptilised sisestused alajaama.

2018-2019

Elering AS

110 kV õhuliinide rekonstrueerimine Tallinna ringteel

Üheahelalise 110 kV õhuliini ja kaheahelalise 110 kV õhuliini rekonstrueerimine seoses TLN ringtee ümberehitusega. Projekteerimise ja ehitustööde käigus ehitati nelja vabaltseisva ankrumasti vundamendid ja paigaldati uued mastid, monteeriti teede ristmeväljades uued liinijuhtmed, ühendati olemasoleva liini juhtmed ja OPGW uute mastidega.

2018

Trev2

Järve-Endla L113 asendamine kaabelliiniga

Tallinnas, Järve tn.35 – Tulika tn. 35 vahel asuva Järve-Endla L113 asendamine 110 kV kaabelliiniga.

2013-2014

Elering AS