AS Connecto Eesti projekteerib, ehitab ja hooldab elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke. Meie peamiseks eesmärgiks on kindlustada katkematu elektri- ja sideteenuste kättesaadavus, millest sõltuvad nii tavakodanikud, kogukonnad, ettevõtted kui ka riik.

Ettevõtte asutati 2001 aastal, kui Elion Ettevõtted AS (endine AS Eesti Telefon) korraldas ümber oma senise televõrgu hooldus- ja ehitusteenused ning viis personali üle vastloodud tütarettevõttesse.  Alates 2005. a kuni 2017. a tegutsesime Eltel Networks AS nime all, 2008. a liitus meiega AS Siemens Electroservice meeskond, millega täienesid elektrivaldkonna oskused ja potentsiaal. 2017. a sügisel väljus Eltel Group Corporation Baltikumi äridest, 100% osaluse omandas kodumaine kapital ja kasutusele võeti algne Connecto ärinimi.

Täna ühendab AS Connecto Eesti ligi 340 oma ala asjatundjat, kellede töötulemusena ületab ettevõtte aastakäive 40 mil. eur piiri.

Meile on oluline meie klientide ja töötajate rahulolu, seega pöörame suurt tähelepanu teenuse kvaliteedile, töö- ja keskkonnaohutusele.