CONNECTO

Loome koos
elutähtsaid ühendusi

AS Connecto Eesti projekteerib, ehitab ja hooldab elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke.

AS Connecto
AS Connecto
Meist

Kogemus aastast 2001

Connecto projekteerib, ehitab ja hooldab elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrke Baltikumis. Meie peamiseks eesmärgiks on kindlustada katkematu elektri-, side- ja gaasiteenuste kättesaadavus, millest sõltuvad nii tavakodanikud, kogukonnad, ettevõtted kui ka riik. 

Connecto ühendab üle 400 oma ala asjatundja, kelle töö tulemusena ettevõtte aastakäive ületab 60 mil. eur piiri. 

Meile on oluline meie klientide ja töötajate rahulolu, seega pöörame suurt tähelepanu teenuse kvaliteedile, töö- ja keskkonnaohutusele. 

Kõrgepingevõrgud
Madal- ja keskpingevõrgud
Telekommunikatsioonivõrgud
Gaasivõrgud
Geodeesia ja projekteerimine
Kõrgepingelabor
Roheenergia
01
0 +
Töötajat
02
0 m+
Aasta käive
03
0 +
Esindust
04
0 +
Aastat kogemust
Meie tegemised

Uudised

Kõrgepingevõrgud

Kõrgepingevõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused 35 – 330 kV elektrivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Ligi sada kogenud oma valdkonna spetsialisti osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid: 

Kontakt:

Madal- ja keskpingevõrgud

Madal- ja keskpingevõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused 0,4 – 35 kV elektrivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Enam kui sada kogenud oma valdkonna spetsialisti osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid: 

Telekommunikatsioonivõrgud

Telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused andmeside välisvõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Enam kui sada kogenud oma valdkonna spetsialisti osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid: 

Gaasivõrgud

Teostame gaasi kõrgsurvetorustiku ja gaasijaamade projekteerimise, ehitamise, hooldus– ja remonditöid 

Geodeesia ja projekteerimine

Connectol on pikaajalised kogemused geodeesia, elektri- ja sidevõrkude ning tänavavalgustuse projekteerimise alal. Enam kui 20 kogenud oma valdkonna spetsialisti osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid: 

Kõrgepingelabor

Kõrgepingelabor teostab elektripaigaldiste mõõtmisi, elektriseadmete ja dielektriliste kaitsevahendite katsetamisi ning II ja III liigi elektripaigaldiste auditeid. 

Labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab standardi EVS-EN ISO /IEC 17025:2017 (tunnistus nr L095)  ja EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (tunnistus nr I013) nõuetele. 

Kontakt:

Roheenergia

Aitame kaasa CO2 jalajälje vähendamisele Baltikumis, olles partneriks taastuvelektri tootjatele. Pakume mitmekülgseid ehitusteenuseid tuule-, päikese– ja hübriidparkide arendajatele. Üle neljakümne kogenud oma valdkonna spetsialisti osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid: