Tehtud tööd

Madal- ja keskpingevõrgud

Madal- ja keskpingevõrgud

Lotus Timber keks- ja madalpinge võrgu ehitus, alajaama ehitus 

10 kV kaabelliini ehitus ca 3 km, 10 kV õhuliini ehitus ca 1,3 km.  

KP õhuliini asendamine kaabelliiniga ca 11 km, 10/0,4 kV AJ paigaldus 6 kpl. 

Tänavavalgustuse, alajaama, elektrikilpide ja sidetrasside ehitus. 

KP ÕL rekonstrueerimine, paljasjuhtme asendamnine BLL kaetud juhtmetega 9,9 km, KP mastide vahetus 133 tk, AJ paigaldus ja maakaabelliinide ehitus. 

Raasiku veoalajaama veotrafo ja alaldi projekteerimis- ning asendustööd, trafo ja alaldi tarne ning paigaldus ja hääelstustööd. 

0,4-35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde teostamine, rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine. 

Põhja- ja Lääne-Eesti (sh saarte) piirkonnas piirkonna- ja jaotusalajaamade ning Prangli diiselelektrijaama hooldustööde teostamine. 

Tellijale lähteülesannete, remondi- ja ehitusprojektide koostamine, 0,4- 35 kV elektrivõrgu ehitus- ja korrashoiutööde (sh liinikoridoride hooldustööde) teostamine, rikete likvideerimine ja operatiivteenuse osutamine. 

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse (120 LED) ja elektrivarustuse ehitus.

680 LED valgustuspunkti uuendamine, ehitati 3,8 km uusi maakaabelliine, uuendati 13,6 km õhuliine, uuendati 3 ja paigaldati 9 uut tänavavalgustuse juhtimiskilpi koos tsentraalse kaugjuhtimissüsteemiga.

Üle 1300 LED valgustuspunkti uuendamine, ehitati 15 km uusi maakaabelliine, uuendati 20 km õhuliine, paigaldati 18 uut tänavavalgustuse juhtimiskilpi koos tsentraalse kaugjuhtimissüsteemiga.

614 LED valgustuspunktiga tänavavalgustusvõrgu renoveerimine Kehra linnas, Lehtmetsa külas ja Ülejõe külas.

183 LED valgustuspunktiga tänavavalgustusvõrgu renoveerimine Alu, Kuusiku ja Kodila külades.

621 LED valgustuspunktiga tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine Tallinnas, Ehitajate ja A.H Tammsaare teel.

Maandumisplatsi valgustuse, videovalve ja automaatika tööd.

346 LED valgustuspunktiga tänavavalgustusvõrgu renoveerimine Lihula linnas, Tuudi ja Kirbla külas. Täiendavalt Imatra Elekter AS tellimusel 10 km maakaabelliinide ja 115 majapidamise sisestuste ehitamine.

509 LED valgusti paigaldus, ehitati 17 km maakaabelliini, paigaldati 11 juhtimiskilpi.