TEHTUD TÖÖD

Gaasivõrgud

2021/Elering AS/Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

Ehitatud sondisõlm koosneb sondikambrist, läbipuhkeküünlast DN200 ja torustikust, mille abil on need ühendatud. Lisaks sisaldab sondisõlm mitmeid kraane ja kontrolli- ning mõõtevahendeid. Sondikambri ees paikneb seade, mille abil saab sondi kambrisse sisestada ja sealt välja võtta. Maa-alune sondisõlme osa on kaetud isoleerkattega ja maapealne osa kolmekihilise värviga. Kõik maast väljaviigud on spetsiaalselt isoleeritud, mis välistab temperatuuri mõjust tingitud koormuse torustiku isolatsioonile.  

Ehitustööde käigus tarnisime seadmed, konstruktsioonid ja materjalid, teostasime montaažtööd ning viisime läbi vajalikud seadistamised ja katsetamised.  

Valminud sondisõlm võimaldab läbi viia Tallinn-Jõhvi ja Tallinn-Vireši maagaasi ülekandetorustiku diagnostikatöid.

2020-2021/Elering AS/Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimine

Põlva maakonnas Verioras asuva gaasijaotusjaama ehitamise käigus lammutasime olemasoleva vana gaasijaotusjaama,  projekteerisime ja tarnisime vajalikud seadmed ning ehitasime uue gaasijaotusjaama hoone. Uue jaama gaasitehnoloogia valmistas Hollandi firma Krohne, kohapeal teostati seadmete paigaldamine koos juhtimis-, automaatika- ja elektritöödega. Installeeritud seadmeid juhivad nutikad juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemid.