TEHTUD TÖÖD

Gaasivõrgud

2022/Elering AS/ LNG ujuvterminali ehitus koos kaid ühendava maismaa- ja meretorustikuga

Veeldatud maagaasi ujuvterminali (FSRU) gaasi  vastuvõtuvõimekuse ehitamine Paldiskisse.  Maismaa osas rajasime 365 meetrit DN500 torustikku, ehitasime tehnoloogilise by-passi ja kaks kraanisõlme. Mereosas paigaldasime 740 meetrit DN500 toru eelnevalt süvistatud merepõhja ja ühendasime merealuste flantsühendustega kaipealse torustiku. Lisaks mere- ja maismaatorustikule paigaldasime paralleelselt kõrgepinge- ja side komposiitkaablid. Kaile monteerisime gaasitehnoloogia SDV (Shut Down Valve) ja HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) seadmed, ehitasime DN300 ja DN500 ühendustorustiku. Kai alajaamas teostasime trafo, siseelektri, kütte, ventilatsiooni, valve, gaasiandurite ja valgustuse paigaldustööd. Ehitustööde mahtu kuulus ka MLA platvormi valmistamine ja püstitamine. Valminud tööde kõrget kvaliteeti kinnitasid nõuetekohased testid, torustiku surveproovid ja katsetused.

2021/Elering AS/Maagaasi ülekandevõrgu sondisõlme ehitustööd

Ehitatud sondisõlm koosneb sondikambrist, läbipuhkeküünlast DN200 ja torustikust, mille abil on need ühendatud. Lisaks sisaldab sondisõlm mitmeid kraane ja kontrolli- ning mõõtevahendeid. Sondikambri ees paikneb seade, mille abil saab sondi kambrisse sisestada ja sealt välja võtta. Maa-alune sondisõlme osa on kaetud isoleerkattega ja maapealne osa kolmekihilise värviga. Kõik maast väljaviigud on spetsiaalselt isoleeritud, mis välistab temperatuuri mõjust tingitud koormuse torustiku isolatsioonile.  

Ehitustööde käigus tarnisime seadmed, konstruktsioonid ja materjalid, teostasime montaažtööd ning viisime läbi vajalikud seadistamised ja katsetamised.  

Valminud sondisõlm võimaldab läbi viia Tallinn-Jõhvi ja Tallinn-Vireši maagaasi ülekandetorustiku diagnostikatöid.

2020-2021/Elering AS/Veriora gaasijaotusjaama rekonstrueerimine

Põlva maakonnas Verioras asuva gaasijaotusjaama ehitamise käigus lammutasime olemasoleva vana gaasijaotusjaama,  projekteerisime ja tarnisime vajalikud seadmed ning ehitasime uue gaasijaotusjaama hoone. Uue jaama gaasitehnoloogia valmistas Hollandi firma Krohne, kohapeal teostati seadmete paigaldamine koos juhtimis-, automaatika- ja elektritöödega. Installeeritud seadmeid juhivad nutikad juhtimis-, abi- ja kontrollsüsteemid.