Geodeesia

Fiiberoptiliste kaablivõrkude topo-geodeetilised uuringud üle 4000-le majapidamisele- Raplamaal, Harjumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Ida-Virumaal ja Hiiumaal

D-kategooria gaasipaigaldiste: gaasitorustike, liini- ja harukraanisõlmede, katoodjaamade, gaasijaamade ja andmesidekaablite geodeetiline mõõdistamine.

2001-2022 Andmeside kaablitrasside topo-geodeetilised uuringud ja teostusmõõdistamine. 

2010-2022 Andmeside kaablitrasside topo-geodeetilised uuringud ja teostusmõõdistamine. 2020-2022 Raadioside mastide asukoha valik ja seadustamine.

Projekteerimine

Lääne-Harju raudteeliinide (Tallinn-Keila-Paldiski, Klooga-Kloogaranna ja Keila-Riisipere) liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine; raudtee alajaamade kaablikanalisatsiooni ja fiiberoptilise magistraaltrassi projekteerimine koostöös Soome ettevõttega Mipro Oy.

Tuulepargi ja päikesepargi elektri- ja side kaabelliinide projekteerimine.

Sideoperaatorite (Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Enefit Connect OÜ, RIA, RIKS) ja eraisikute andmesidevõrkude ja -rajatiste (sidetrassid, aktiivkapid, PON võrgud, mobiilsidemastid jne.) projekteerimine üle kogu Eesti.

Fiiberoptiliste kaablivõrkude eelprojektide koostamine kokku üle 4000-le aadressile- Raplamaal, Harjumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Ida-Virumaal ja Hiiumaal