Kõrgepingevõrgud

  • Kõrgepingevõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused 35 – 330 kV elektrivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Enam kui viiskümmend kogenud, oma valdkonda tundvat spetsialisti kaasaegsete töövahenditega osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid:

  • Projekteerime alajaamu, kaabel- ja õhuliine
  • Kaablitrasside ehitustöid
  • Kaablite paigaldustöid
  • Õhuliinide ehitustöid
  • Alajaamade ehitustöid
  • Hooldame ja kõrvaldame 35 – 330 kV elektrivõrkude rikkeid

Kontakt: elekter@connecto.ee