AS CONNECTO EESTI

Ettevõttest

Töötame Connectos selle nimel, et parandada eestimaalaste elu ja ärivõimalusi. Oma tegevusega aitame kindlustada elutähtsate ühenduste toimimise võrguoperaatoritele. 2001 aastast oleme pühendunud kaasaegse ühiskonna eluliinide – elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude projekteerimisele, ehitamisele ning hooldamisele.  

Pakume oma teenuseid 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Meil on teadmised, oskused ja vahendid hoidmaks töökorras infravõrke, mille toel ühiskond toimib. 

Tänu nutikatele töötajatele, teenuste paljususele ja maakondlikule kohalolekule suudame operatiivselt ja säästlikult tegutsedes vähendada võrgu halduse kulusid ning seeläbi parandada oma klientide äritegevuse kasumlikkust.  

Kvaliteedi tagamiseks on meie juhtimissüsteem vastavuses ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardi nõuetega. 

Usaldusväärsus - peame kinni antud lubadustest, suhtume ausalt ja lugupidavalt koostööpartneritesse ja kolleegidesse, järgime valdkonna häid tavasid. 

Professionaalsus - seame kõrgeid eesmärke, oleme avatud ja uuendusmeelsed, ühendades edukalt pikaajalised kogemused innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega. 

Inimlikkus - hoolime oma töötajatest, luues kaasaegse ja arengut pakkuva töökeskkonna koos tulemuslikkust toetava motivatsioonisüsteemiga. 

Connecto käitumiskoodeksi eesmärgiks on tagada Connecto äri toimimine eetilisel, läbipaistval ja ausal viisil. Toetame oma tegevuses ennetavat lähenemist keskkonnaprobleemidele, austame seaduseid, suhtume lugupidavalt oma kolleegidesse, klientidesse ja koostööpartneritesse. 

Connecto tööandjana väärtustab oma töötajate tervist, perekonda ning isiklikku ja tööalast arengut. Koostööpartneri ja kliendina seab Connecto esikohale professionaalsuse ja usaldusväärsuse. 

Meie äritegevuses on professionaalsuse kõrval sama tähtis hea füüsiline vorm ja vastupidavus, kuna tihti tuleb hakkama saada keerukates ilmastikutingimustes ja oludes.   

Nendest põhimõtetest lähtume ka oma sponsorlustegevuses, kus meie eesmärgiks on edendada inseneriharidust ja aktiivset eluviisi.  

Toetame: 

  • Eesti kahevõistlejate rahvuskoondis ja Kristjan Ilves 
  • TalTech korvapallimeeskond 
  • TalTech Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu 
  • Karjus Racing kardi meeskond 
01
0 +
Töötajat
02
0 m+
Aasta käive
03
0 +
Esindust
04
0 +
Aastat kogemust