Gaasivõrgud

Uue ärisuunana on ettevõte sisenenud gaasvõrkude hoolduse ja ehituse turule. Esimese suurema lepingu raames teostame gaasi kõrgsurvetorustiku ja gaasjaamade hooldust Eleringile. Hooldusteenus hõlmab torulõikude vahetamist, gaasijaamade ja kraanisõlmede seadmete korralist hooldust ja asendamist, samuti rikete kõrvaldamist ja järelevalvet.

Kontakt:
Raul Osman
+372 501 3662
raul.osman@connecto.ee