Telekommunikatsioonivõrgud

  • Telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus

Connectol on pikaajalised kogemused vask-, fiiberoptiliste, raadio- ja mobiiliside võrkude projekteerimise, ehitamise ja hooldamise alal. Enam kui sada kogenud, oma valdkonda tundvat spetsialisti kaasaegsete töövahenditega osutavad igapäevaselt järgmiseid teenuseid:

  • Projekteerime ja teostame maakasutuse seadustamise toiminguid
  • Sidekanalisatsiooni ehitustöid
  • Sidekaablite paigaldustöid
  • Sideõhuliinide ehitustöid
  • Sidekaablite mõõtmistöid
  • Hooldame ja kõrvaldame sidevõrkude rikkeid

Kontakt: Aivar.Hein@connecto.ee