Algasid L301 Tartu-Valmiera 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööd

Ehitustööde käigus lammutatakse ja utiliseeritakse vana õhuliin täies ulatuses (ca 85 km). Peale vana liini lammutamist rajatakse uued vundamendid, tarnitakse ja paigaldatakse uued mastid ning juhtmed. Renoveerimistööde käigus lammutatakse ja püstitatakse üle 300 masti. Paralleelselt kulgevad 110 kV õhuliinid paigaldatakse ühisriputusega samadele mastidele 330 kV liiniga.

L301 õhuliini projekti valmimisel kasvab oluliselt nii Eesti kui Läti elektrisüsteemi varustuskindlus ja paraneb läbilaskevõime Eesti ja Läti vahel.

Lisatud videol on näha täies tööhoos Connecto tegusat meeskonda esimest masti püstitamas.

Veel uudiseid