Connecto rekonstrueerib Paide-Kiisa 330 kV kõrgepingeliini

AS Connecto Eesti ja Elering AS sõlmisid ehituslepingu Paide-Kiisa 330 kV kõrgepingeliini rekonstrueerimiseks. Tööde tulemusena suureneb kõrgepingevõrgu töökindlus ja liini läbilaskevõime ning paranevad võimalused uute taastuvenergia tootmisvõimsuste liitmiseks Lääne-Eestis ja saartel.

Projekti käigus asendatakse olemasolevad mastid ja juhtmed. Osaliselt paigaldatakse uuendatava liini mastidele ka Paide-Rapla 110 kV elektriliin. See võimaldab lõplikult demoteerida 15 km 110- kV liini ja vabastab hulga maaomanikele kuuluvat maad liiniga seotud piirangutest. 70 km ulatuses rekonstrueeritav õhuliin läbib Harju ja Järva maakonda. Uut liini kannab ligikaudu 200 masti, mis jäävad rekonstrueerimise käigus samadesse asukohtadesse.  Tööde käigus rekonstrueeritakse ka 110 kV sisseviik Paide alajaama. Uue liini ehituseks tarnitakse ja paigaldatakse ligikaudu 150 km optilise kaabliga piksekaitsetrossi, 700 km uut juhet,  35 000 uut isolaatorit ja mastide ehituseks 2500 tonni metalli.

Tööde lepingujärgne maksumus on ligikaudu 25 miljonit eurot. Esimene aasta kulub projekteerimisele ning ehitustegevus Paide-Kiisa liinil algab 2025 aasta jaanuaris ja kestab 2026. aasta juunini.

Veel uudiseid