Connecto ehitab Saarde tuulepargi Pärnumaal

AS Connecto Eesti koostöös Nordecon Betoon OÜ ja Verston OÜ-ga sõlmisid lepingu Eesti juhtiva taastuvenergia tootja Utilitas AS-ga Saarde tuulepargi ehitamiseks Pärnumaal. 9 tuuliku ja 39 MW koguvõimsusega tuulepark plaanitakse valmis saada 2023. aasta suvel. Saarde tuulepargi eeldatav aastatoodang saab olema 135 GWh, mis katab enam kui 40 000 majapidamise aastase elektritarbimise vajaduse. Moodsad, V150 tüüpi tuulikud tarnib tuulegeneraatorite tootja Vestas.

Projekti esimeses etapis valmistatakse ette tuulepargi ala tuulikute püstitamiseks: rajatakse teed, tuulikute montaažiplatsid ja vundamendid, paigaldatakse kaabel-, side- ja maandusvõrgud ning ehitatakse alajaamad. Tuulikud paigaldatakse projekti teises etapis 2023. aasta kevadel.

Connecto osa hõlmab kogu tuulepargi elektrisüsteemi ehitust, testimist ja käivitamist (20 kV ja optiline kaablivõrk, 110/20kV alajaam). Ühtlasi oleme sõlminud Elering AS-ga ehituslepingu tuulepargi liitumisühenduseks – uue 110 kV alajaama ja 330/110 kV õhuliini ümberehitustöödeks. Projekti  elektritööde kogumaksumus on 6,5 miljonit.

Veel uudiseid