Vastu talve valmis LNG ujuvterminali gaasi vastuvõtuvõtmiseks kaipealne gaasitehnoloogia koos kai alajaamaga ning kaid ühendav maismaa- ja meretorustik

Connecto 2022 aasta vastutusrikkamaid projekte oli veeldatud maagaasi ujuvterminali (FSRU) gaasi  vastuvõtuvõimekuse ehitamine Paldiskisse. See erakordselt lühikese ehitusajaga projekt algas 2022. a mais ja anti tellijale üle tähtaegselt 2022. a novembri lõpuks. Lisaks sellele, et taolist vastuvõtuvõimekust rajati Eestis esmakordselt, oli tegu ka ehituskiiruse maailmarekordiga – varem ei ole nii keerukat gaasiühendust nii lühikese aja jooksul kusagil rajatud.

Ehitus jagunes kolmeks etapiks. Maismaa osas rajasime 365 meetrit DN500 torustikku, ehitasime tehnoloogilise by-passi ja kaks kraanisõlme. Ehitustööd tuli läbi viia töötaval gaasitorustikul, mis oli samaaegselt  Soome riigile ainsaks maagaasi tarneallikaks. Mereosas paigaldasime 740 meetrit DN500 toru eelnevalt süvistatud merepõhja ja ühendasime merealuste flantsühendustega kaipealse torustiku. Lisaks mere- ja maismaatorustikule paigaldasime paralleelselt kõrgepinge- ja side komposiitkaablid. Kaile monteerisime gaasitehnoloogia SDV (Shut Down Valve) ja HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) seadmed, ehitasime DN300 ja DN500 ühendustorustiku. Kai alajaamas teostasime trafo, siseelektri, kütte, ventilatsiooni, valve, gaasiandurite ja valgustuse paigaldustööd. Ehitustööde mahtu kuulus ka MLA platvormi valmistamine ja püstitamine. Valminud tööde kõrget kvaliteeti kinnitasid nõuetekohased testid, torustiku surveproovid ja katsetused.

Meie poolt rajatud taristu on valmis LNG ujuvterminalist gaasi vastuvõtmiseks.

Veel uudiseid